наследсво

11.05.2010г. 10:08:41
съпругът ми почина.какво получавам от апартамента който е придобит след брака ако нямаме деца и нямаме 10 години брак и какво получават майка му и баща му

Правни мнения, съвети и коментари

09.11.2017г. 04:13
Не сте посочила как е придобит апартаментът по време на брака - дали чрез покупко-продажба или дарение. В случай че апартаментът е придобит чрез дарение или наследство - имате право на половината от същия.

Коментар