Нот. акт за разменени части от сграда

03.02.2010г. 07:54:59
Здравейте, Преди няколко години направихме замяна на помещения със един от съсобствениците в жилищната сграда която живея. Взехме дял на един от етажите като отстъпи на другия етаж моя дял. Целта на замяната бе да използваме по – голяма площ на едно място. Отстъпеният от мене дял беше по – голям по квадратура. Или като цяло имаше сериозна разлика в данъчните оценки на двата имота. Като в подписаният нотариален акт пише, че трябва да ми бъде изплатена разликата в данъчните оценки която вече с лихвите е няколко десетки хиляди лева. С многократни обещания и молба за изчакване на изплащане на сумата вече разбирам, че вече окрупненото от него помещение е прехвърлено на друго лице. Моля обяснете ми има ли начин да заведа иск и да си взема парите, и нотариалния акт на третото лице законен ли е след като не ми е изплатено обезщетението посочено в нотариални акт за замяна.

Правни мнения, съвети и коментари

12.08.2019г. 10:58
Здравейте, в случай че сте декларирали в нотариалния акт относно получаването на сумата, много трудно можете да доказвате в бъдещо съдебно производство, че не сте я получили.

Коментар