Връщане на работа след майчинство

03.02.2010г. 03:38:03
Здравейте! Бях 1год. в майчинство и преди няколко месеца се върнах отново на работа.Тъй като фирмата ни е в нещо като процес на сливане, длъжността ми е променена - от Продуктов мениджър, сега съм Специалист. Още не ми е дадено Допълнително споразумение за тази промяна. Единият ми въпрос е по закон не трябва ли да се върна на същата или сходна на предишната ми длъжност(новата ми длъжност очевидно е по-ниска) и имам ли право да претендирам за това(и по кой закон, евентуално). Другият ми въпрос касае месечното възнаграждение - четох, че след като се върне от майчинство, трудовото възнаграждение на служителката трябва да се актуализира според увеличението на заплатите, което е имало, докато служителката е била по майчинство. И тъй като във фирмата ми отговориха, че такова нещо няма, питам дали наистина имам право на това и ако не, не е ли това някаква форма на дискриминация?! Благодаря предварително!

Правни мнения, съвети и коментари

27.08.2019г. 04:46
Здравейте, отговорите и на двата въпроса, които поставяте са положителни. Следва да се върнете на същата или сходна, а не на по-ниска длъжност, като трудовото Ви възнаграждение следва да бъде актуализирано съгласно увеличението на минималната работна заплата.

Коментар