Казус - Закрила от уволнение при биполярно афективно разтройство

  • Страдам от биполярно афективно разтройство! Това заболяване спада ли към наредба №5 и мога ли при уволнение да се защитя с чл.333 ал.1 от КТ?