Договор за прехвърляне на част от имот

02.02.2010г. 08:13:27
Може ли от един парцел 800 кв.м да се прехварли само 100кв.м на един от наследниците или чрез дарение или покупко-продажба

Правни мнения, съвети и коментари

30.10.2017г. 06:55
Може да се прехвърли само чрез дарение идеална част от имот, но дали този начин на прехвърляне Ви устройва не може да се прецени по написаното от Вас,тъй като при дарение на идеална част не се дарява точно конкретна част от имота, а общо размер идеални части - в конкретния случай 1/8 ид.части! За по изчерпателен отговор , а и по точно за целта на това прехвърляне е необходимо по подробно запознаване с документите за имота и целта,която желаете да постигнете с това прехвърляне!

Коментар