Дело за обида

18.06.2010г. 04:02:28
Какъв е шансът за спечелване дело за обида ,само с един свидетел - майка ми?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар