Издръжка на дете и срещи с него

17.06.2010г. 05:49:20
Ако с бащата на 4-месечното ми дете не сме женени, колко издръжка ще ми плаща, ако вземаме почти еднакви заплати, а той вече плаща 130 лв издръжка за другите си две деца и съда на колко пъти в месеца и колко продължителни срещи с детето би му дал?

Правни мнения, съвети и коментари

25.10.2017г. 03:15
Здравейте!Съгласно Чл. 142. (1) от СК " Размерът на издръжката се определя според нуждите на лицето, което има право на издръжка, и възможностите на лицето, което я дължи. (2) Минималната издръжка на едно дете е равна на една четвърт от размера на минималната работна заплата." Т.е. минималния праг в момента е 115лв. при минимална работна заплата 460лв.По-малко от тази сума няма как да присъди съда.Горен праг няма, въпрос на доказване нуждите на детето и възможността родителя да я плаща. Относно режима за лични контакти, при бебета обичайно се присъжда 2 съботи и недели от месеца в присъствието на майката до навършване на 3 години, а след това с приспиване при бащата.И все пак отговора на този въпрос няма как да бъде еднозначен, съдът постановява решение съобразно с конретиката на всеки отделен случай. адв.Ивалина Димитрова, служебен адрес: гр.Варна, ул."Св.Св.Кирил и Методий" 23, тел.0899783674

Коментар