Казус с продажба на имот от роднини

14.06.2010г. 07:13:01
Здравейте, имам следният проблем - с мъжът ми живеем в къща на 2 етажа с баба му, майка му и баща му. Къщата е преписана с покупко-продажба на мъжът ми от баба му. Тя е жива. Майка му и баща му са много лоши хора и искаме да се отделим като слезнат на 1 етаж, но те не искат. Искам да попитам мъжът ми има ли право да изиска заповед или съдебно решение, в което да се ограничи тяхното пребиваване на 2 етаж , т.е. те да слезнат долу на 1 етаж. И след като къщата е преписана на мъжът ми, той какви права има като собственик, при положение че баба му е жива. Благодаря за отговора!

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар