Как да разберем дата и час за дело?

14.09.2010г. 01:45:55
Имам приятел, който е в затвора - излежава Условна присъда. Бяха направени постъпки при адвокат и делото ще бъде разглеждано отново тази сряда. За съжаление - явно има някакво недоразбирателство между моя приятел и адвоката и той не е осведомен за място и час на делото, има ли възможност да ги разбера от някъде? Каква е процедурата? Имам и още един въпрос - тъй като приятелят ми е с ангина от една седмица. Лежи в Кремиковци. До момента не му е бил изписан никакъв антибиотик, а състоянието му се влошава. Каква е процедурата за да получи компетентна лекарска помощ? Кое лице поема отговорност за неговото здравословно състояние в този случай?

Правни мнения, съвети и коментари

06.02.2020г. 10:50
Следва да коментирате въпросите си с упълномощения адвокат.

Коментар