Казус - Приспаднато ли ми е отлежаното или трябва да си долежавам присъдата

  • Имам задържане под стража 3г. приспаднато ли ми е отлежаното или трябва да си долежавам, в момента съм прекъсване с остатък 1г. и 3м. Това е постановлението на Окръжна прокуратура: ПОСТАНОВИХ: Изменям постановлението на Районна прокуратура-Перник от 17.10.2008г., с което Районна прокуратура-Перник по реда на чл.417 от НПК е приспаднала предварителното задържане на Р.Г. по сл.дело №579/1996г. по описа на ТО ССлС, преписка № 137/1993г. по описа на Софийска районна прокуратура , като зачитам прадварително задържане само до реалния размер на наложеното наказание с определение по ч.н.д № 1210/2008г. на районен съд-гр. Перник , а именно 1/една/година ,,лишаване от свобода’’. Преписи от настоящото постановление да се изпратят на: 1. Началника на Затвора-гр. Бобов дол, за сведение и изпълнение. 2. Р.Г., за сведение. 3.Районна прокуратура-Перник, ведно с изпълнителната преписка №П-106/2008г., за сведение.