НЕКОРЕКТНИ СЪСОБСТВЕНИЦИ

10.03.2010г. 04:09:33
Здравейте, преди време попитах как да постъпим с тези съсобственици, които не си плащат гласуваните на общо събрание суми, но отговор не получих. Ясно е, че трябва да ги съдим. Към кого Управителният съвет да се обърне за бърза процедура? Благодаря Ви

Правни мнения, съвети и коментари

30.08.2019г. 12:09
Здравейте, може да предявите заявление за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение съгласно Закона за управление на етажната собственост и ГПК.

Коментар