неправомерно уволнение

08.03.2010г. 12:44:53
Здравейте! На 03.01.2010г. заминах за чужбина.Оставих написана и подписана молба за напускане по взаимно съгласие на моят бригадир с уговорката, когато се върне на работа началник-цехът да я разпише и той да я подаде при секретарката.Заплатите и в момента се изплащат с един месец закъснение ( заплата за ноември се изплаща януари).Началник-цехът отказва да подпише молбата ми и ми пише самоотлъчки, вседствие на което съм дисциплинарно уволнен.На 27.01.2010г. отидох в Личен състав да проверя какво става с молбата ми.Беше ми казано,че молба няма,а има заповед за дисциплинарно уволнение.Никой и до сега ни ми е поискал писменни или устни обеснения (нарушен е чл.193 от КТ). На 26.01.2010г. си получих заплатата за месец ноември. На 23.02.2010г. бяха изплатени заплатите за месец декември. Но уви, моета заплата и до ден днешен не е изплатена.Все още не съм подписал заповедта за уволнение.Обръщам се към Вас с надежда да ми помогнете.В момента работя в частна фирма ,подизпълнител на територията на корабостроителницата.За да ме назначи на трудов договор, трябва да подпиша уволнението си от завода. Моля Ви, разяснете ми кое е най-правилно за мен и как да си взема въпросната заплата?

Правни мнения, съвети и коментари

04.09.2019г. 07:57
Здравейте, най-правилният път е да потърсите правата си по съдебен ред с предявяване на иск за незаконно уволнение и за заплащане на дължимото възнаграждение.

Коментар