НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

20.02.2010г. 08:07:01
вЪЗМОЖНО ЛИ Е ПРЕДИ 8 ГОДИНИ ДА СЕ ОБРАЗУВА ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО,ДА НЕ СТЕ ПОВИКАН ДА ДАВАТЕ ПОКАЗАНИЯ ВЪОБЩЕ ОТ САМОТО НАЧАЛО ДО 8 -МАТА ГОДИНА И ИЗВЕДНЪЖ ДА ПОЛУЧИТЕ ПРИЗОВКА ,ЧЕ СТЕ ОБВИНЯЕМ ИТРЯБВА ДА СЕ ЯВИТЕ С АДВОКАТ.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар