Нови собственици, стари задължения

07.02.2012г. 03:38:04
Здравейте, наскоро закупихме апартамент. В последствие разбрахме, че бившите собственици не са заплатили тяхната част по извършени общи ремонтни дейности на сградата от 2010г. Касиерът на сградата твърди, че следва ние да покрием тези задължения, изхождайки от факта, че приемаме жилището с негативите и позитивите му. Бих искала да попитам как стои по отношение на закона този казус и дали те могат да бъдат изискани от бившия собственик. Предварително благодаря.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар