Задължения на членовете та етажната собственост

17.02.2011г. 03:59:34
Домоуправител съм на нашия вход. Проблемът е, че едно семейство четири години не е плащало задълженията, които им се полагат. Последната година започнаха някои текущи плащания, но старите остават. При разговори с тях обещават , но няма резултат,въпреки че материални възможности имат. Като документация разполагаме с книгата на стария касиер, където е видно до кога и какви суми са плащали и кога са преустановили. В книгата по графи са описани задълженията на всяко семейство и има подпис на собственика срещу всеки месец. На въпросното семейство няма подписи за периода 2006 г.-2009 г. Натрупаните задължения са в размер над 400 лв. Какви стъпки да се предприемат, за да се издължат? Благодаря Ви!

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар