Относно нанесен побой

16.02.2011г. 01:00:39
Какви действия ,от правна гледна точка трябва да се предприемат при нанесен побой от 4 лица,две от които разпознати , има свидетели,освидетелствана лека телесна повреда,произшествието е регистрирано в полицията,подадена е жалба ,но не се предприемат никакви действия ,вероятно по причина ,че единия от извършителите е син на полицай ,а случката е в малък провинциален град ?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар