За неплатени здравни осигуровки

12.03.2009г. 02:30:52
Имам неплатени здравни осигуровки за 2001, 2002, 2003, 2004 год. след това съм здравно осигурена предстои ми раждане, трябва ли да си платя тия здравни осигуровки или ще трябва да си платя разходите по раждането.

Правни мнения, съвети и коментари

16.05.2019г. 09:42
Необходимо е да се заплатят здравните осигуровки за три последователни години назад.

Коментар