Болнични поради бременност

14.02.2011г. 04:19:11
Здравейте, на 07.05.2008г. бях назначена на работа на основание чл.70, ал.1 от КТ и 4 месеца по-късно излязох в болнични, защото бях бременна с близнаци, които на 06.02.2010г. навършиха 2г. и сега съм бременна с трето дете във втория месец. Въпросът ми е следният - какви са ми правата, може ли работодатели при когото съм работила да ме освободи и какво трвябва да направя?

Правни мнения, съвети и коментари

06.07.2020г. 09:08
Здравейте, след като сте бременна, се ползвате от защитата по чл. 333 Кодекса на труда, като на определени основания прекратяването на трудовия договор е възможно само със съгласие от инспекцията по труда.

Коментар