Дарение за имот

08.07.2010г. 02:23:32
Добър ден, искам да получа отговор на следният въпрос. Майка ми и баща ми са разведени от 30 години. През 1998 година баща ми прави дарение на жената, която живее с него без те да имат брак и до ден днешен. Имота е парцел с къща около 250кв.м. имам брат близнак, като баща ми няма деца с даряваната. Имаме ли право на някаква част от имуществото и при какви условия.

Правни мнения, съвети и коментари

22.11.2019г. 01:41
Здравейте, след смъртта на баща Ви може да предявите иск за накърняване на запазена част от наследството поради извършеното дарение.

Коментар