Имуществена отговорност

10.03.2009г. 06:47:54
Здравейте, Реших да напусна фирмата, в която работя като заемах длъжността на електротехник. По време на работата ми във фирмата, ми беше зачислен инструмент, за който беше съставен приемо-предавателен протокол. При напускането ми, предадох инструмента по протокола без липси, както и ползван от мен инструмент, който работодалеля ми, беше пропуснал да ми зачисли с протокол. По време на пет годишния ми стаж във фирмата, съм бил устно упълномощаван да правя покупки на материали и консумативи, както и на инструменти. Разплащал съм се с фирми, както и съм подписвал факрури като получил стоката от името на фирмата. Впоследствие, когато реших да напусна, моя работодател състави списък с всички инструменти, които съм купувал от името на фирмата, както и фактури, които съм подписвал в края на месеца, за инструменти взети на протокол, с уговорка с фирмата, за разплащане в края на месеца. Много от тях дори не съм взимал аз, въпрос на случайност е, че съм бил на място в края на месеца. Работодателя ми, желае да възтановя всеки инструмент от изготвения от него списък, в противен случай ме заплаши със съд. Той самия много добре знае, каква е съдбата на тези инструменти, а именно, че се намират във фирмата и се използват от останалия персонал. Може ли работодателят да търси отговорност от мен, за инструмент, който е закупен от мен, като служител на фирмата, но не ми е зачислен с приемо-предавателен протокол? Ако има законово основание да изисква да възстановя нещо, как бих могъл да се защитя и бих ли могъл да докажа, че нещата, които иска от мен са понастоящем притежавани от фирмата му?

Правни мнения, съвети и коментари

12.10.2018г. 06:52
Здравейте, в случай че инструментите не са Ви предавани с приемо-предавателен протокол, няма как да се установи, че същите са във Вас.

Коментар