Отказ от наследство

16.06.2011г. 05:30:24
Здравейте! Въпросът ми касае отказ от наследство.Става въпрос за наследствен имот-семейна общност. Съпруг, съпруга и двама сина.Съпругът почива 1988 г, единият син -2000 г, съпругата 2011 г, вторият син -2011г. Наследници на големият син /2000г/ са 2 дъщери /със съпругата си имат развод, тя не наследява дял/ , наслидници на малкият син /2011 г/ са съпругата му и синът му. Едната дъщеря на големият син се отказва от дела си. При кого отива нейният дял- при другата дъщеря / т. к са от едно коляно/ или се разпределя мужду всички останали наследници. Благодаря предварително.

Правни мнения, съвети и коментари

01.09.2020г. 01:45
Здравейте, за точен отговор е необходим преглед на документи като отказа от наследство и удостоверение за наследници.

Коментар