Военни проблеми

12.06.2011г. 09:07:51
Кадрови войник съм , до 2009 г служех в поделение в гр. Бургас и получавах пътни пари, отдалечени и пари за лоши битови условия за населеното място в което живея , в последствие се преместих в друго поделение пак в гр. Бургас през същата година и от там ми отказаха да ми изплащат въпросните пари , които получавах в предното поделение , а сега ни държат в неведение какво се полага на хората живеещи извън гр. Бургас. Въпроса ми е имал ли сам право на тези пари от 2009 г до сега , как мога да си ги получа и какво ми се полага сега , понеже от други поделения разбрах че някой от тези ми " привилегии" са отпаднали

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар