Договор за наем

10.06.2011г. 01:30:22
Председател на потребителна кооперация може ли да подпише договор за отдаване под наем на собствено недвижимо имущество за шест години, при положение че мандатът му е четири. Договора ще е валиден ли след изтичане мандата на председателя и УС. Ако по време на действието на този договор бъде продаден недвижимия имот, договора за наем продължава ли да е в сила. Необходима ли е нотариална заверка на договора, ако е без такава заверка по -малко валиден ли е. Благодаря предварително за отговора.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар