Отчуждаване на имот и компенсация

02.10.2010г. 10:52:54
Ако от имота ми се отнеме % за прокарване на улица през 1993, може ли да отнема отново по новия план и мога ли да търся компенсацията за първото отнемане. Ако никога през този имот не премине път и общината знае това.

Правни мнения, съвети и коментари

04.12.2019г. 10:04
При отчуждаване следва да получите равностойно парично обезщетение.

Коментар