Доброволен пенсионен фонд

11.02.2010г. 03:54:00
Здравейте, Имам внесена еднократнократно сума в Доброволен пенсионен фонд ДСК-Родина. От справката, която си направих установих, че моите пари са намалели много. Няма лихви, няма нищо добавено към тях през годините, а на всичко отгре са много по-малко от внесените. До момента от сметката не съм теглила и не са ми превеждани пари по никакъв повод. Това означава, че бъдещите и настоящи пенсионери издържат този фонд и той е в услуга на управляващите фонда, а не на гражданите. Има ли орган, към който да се обърна за защита и как трябва да подходя? Благодаря Ви!

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар