Акт за трудова злополука

26.01.2010г. 08:52:22
От отдел ОТБ не искат да ми издадат акт за трудова злополука. Какво да напрвавя?

Правни мнения, съвети и коментари

01.10.2019г. 07:11
Подайте писмено заявление и поискайте издаването на писмен отказ, който можете да обжалвате по реда на АПК.

Коментар