Неизплатени заплати от работодател

09.03.2010г. 05:46:18
Здравейте, напуснах работа по чл.327 т.2 от КТ и сега искъм да си взема полагащите ми се 3 заплати, които не са изплатени. Подал съм жалба в Испекция по труда и тя му даде 1 месец срок да ги изплати, но той отново не ги плати, какво следва от тук нататък за да си получа полагаемото?

Правни мнения, съвети и коментари

31.08.2017г. 01:53
Инспекцията по труда може само да направи констатация, че има налице неизплатени трудови възнаграждения, но ако желаете те да ви бъдат изплатени трябва да заведете дело в съда по седалището на работодателя или в съда по местонахождение на мястото където обичайно сте полагали труд. Като се посочва размера на неизплатеното трудово възнаграждение за всеки месец, съответно период за всяко (кога следва да се изплати) за да може да бъде изчислена и лихва. След благоприятно за вас решение от страна на съда, на база на него може да бъде изкаран изпълнителен лист. Не забравяйте, че това Ваше право е обвързано с 3 годишен давностен срок от момента, в който е следвало да ви бъде изплатено възнаграждението.

Коментар