Запор на заплата

09.03.2009г. 01:43:55
Моят проблем е следният: Със съпругата ми бяхме разделени без официален развод. След няколко години тя почина внезапно. Докато сме били разделени тя е станала поръчител за заем на своя приятелка. Тази приятелка сега работи в Гърция, не е плащала заема и няма лични имоти. Оказва се, че съпругата ми като поръчител трябва да изплаща заема, но тъй като е починала заема трябва да го изплащам аз. Чрез съдия-изпълнител ми наложиха запор на заплатата и сега ми удържат по около 70-80лв. на месец. Общо трябва да изплатя към 12000лв. Ако откажа да плащам ще ми направят запор на част от къщата, която е придобита по време на брак. Кажете ми имам ли някакви юридически права и какво трябва да направя за да не плащам

Правни мнения, съвети и коментари

08.10.2018г. 11:10
Препоръчвам да депозирате отказ от наследство на съпругата Ви в районния съд.

Коментар