Отказване от наследство

25.02.2010г. 08:04:54
Здравейте! Поради лични причини искам да се откажа от наследството на хората, които са ме осиновили. Как става това и може ли съпругът ми да извърши това от мое име чрез пълномощно от мен, тъй като живеем в чужбина.

Правни мнения, съвети и коментари

12.09.2019г. 11:08
Здравейте, отказът от наследство се извършва след смъртта на наследодателите с нотариална заверена декларация, която може да се подаде в съда от пълномощник.

Коментар