Дарение на наследствена част

25.02.2010г. 08:02:24
Здравейте! Аз съм осиновено дете. Осиновителят ми почина и аз и осиновителката ми му станахме наследници. Аз искам да прехвъля, даря моята наследствена част на името на осиновителката ми. Въпросите са ми следните: 1) Как става това? 2) Трябва ли да се извърши това прехвърляне с адвокат или може да стане в общината директно? 3) Трябва ли да стане това със знанието на осиновителката ми и ли мога да й направя изненада? 4) Може ли това да извърши съпругът ми от мое име с пълномощно, тъй като живеем в чужбина?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар