Общ трафопост подялба

24.02.2010г. 06:44:38
Здравейте, Част от имота на фирмата ни беше продаден. На него се намира производствена сграда и трафопост, който е основен доставчик за останалата част от имота и в частност за фирмата ни. Поради разногласия с новия собственик сме принудени да се отделим. Въпроса ми е-оборудването което се намира в трафопоста на новия собственик ли е или имаме основание да имаме претенции да ни го върни или да ни обезщети за него. В документите за продажба е отразено само 1 брой трафопост. Предварително Ви благодаря. Очаквам Вашият отговор.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар