Детски надбавки

07.03.2009г. 07:31:06
Здравейте, не помня семейството ми да е получавало детски надбавки,а според това - /(2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или ПРИВИЛЕГИИ, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или ИМУЩЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ./ - мисля ,че са нарушени конституционните права и ПРИВИЛЕГИИ на детето ми.Мога ли да осъдя държавата за нарушените му права. Благодаря Ви.

Правни мнения, съвети и коментари

21.06.2019г. 07:30
Здравейте, съветът ми е да проверите в агенцията за социално подпомагане в града, в който живеете, дали имате право на детски надбавки.

Коментар