Неплатени заплати

05.02.2010г. 06:56:26
Работих по трудов договор. Фирмата не й подновиха договора и съответно и тя прекрати моя, но не ми е изплатила заплати за месеците: октомври, ноември, декември - от01до10.за2009г. В удостоверение от Данъчно подразделение по месторегистрация -Пловдив е посочено, че съм получила доходи за тези месеци. Работодателят все още не отказва да плати тези заплати, но и до днешна дата не е превел и част от сумата./ Когато си уредил финансовите работи със фирмата, която не му поднови договорите-тогава щял да изплати и своите задължения към служителите си/ Какво мога аз да направя като потърпевша от цялата тази работа?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар