наследяване на задължения

04.02.2010г. 10:39:31
Единствена наследница съм на починалия ми баща. Той е теглил кредит, по който аз съм единствен гарант. Следва ли да изплащам оставащата част от кредита? Следва ли да заплащам и други негови задължения към топлофикация, БТК и пр.?

Правни мнения, съвети и коментари

30.10.2017г. 07:34
Здравейте! Като наследник на баща си наследявате както права , така и задълженията му! В случай, че не сте наследили нищо друго освен дълговете му към разни кредитори, вариант да не ги заплащате е да направите официален отказ от наследство! Но пак Ви обръщам внимание,че това е приложим вариант в случай ,че наследявате само дългове!

Коментар