Кредит

06.03.2009г. 11:20:26
Мъжът ми има кредит от банка 18000 лв. , ако кредита не е застрахован, а съпругът ми почине аз съм наследник по кредита. Ако немога да погасявам вноските, а нямам нито движимо нито недвижимо имущество очаква ли ме затвор? Моля ви отговорете ми!!!

Правни мнения, съвети и коментари

16.10.2018г. 02:03
Не, не Ви очаква затвор, неизпълнението на подобни задължения не е престъпление.

Коментар