Дело за делба

14.11.2009г. 02:14:52
Ответникът е посочил адрес на който живее, но при носене на призовките се казва, че това лице не живее там. По какъв начин може да бъде намерен и да му се връчи призовката. Каква е процедурата, ако продължава да се крие? Значи ли, че няма да има ход делото при това положение и също, че ответника има задължения към заема на баща си, но не ги внася и никой не го търси, а има претенции към наследството на баща си. Той може да се крие години, а аз да изплатя заема през това време, и той наготово да си търси 1/6 от къщата. Има ли някакво решение?

Правни мнения, съвети и коментари

16.06.2017г. 04:14
В случай че ответникът е посочил съответния адрес и при многократни опити да се открие на адреса, призовкар не може да му връчи съдебни книжа, се залепя на същия адрес уведомление да се яви в съда в двуседмичен срок за получаване на книжата. При положение, че ответникът не се яви в този срок да получи книжата и след справка в база ЕСГРАОН се установи, че посоченият от него адрес е постоянен/настоящ, е необходимо да му се назначи особен предсставител по чл. 47, ал. 6 от ГПК на Ваши разноски. Поздрави, адв. Николина Митова София, ул. "Постоянство" № 7 тел. 0898 303092

Коментар