Агенцията за държавни вземания е изпратила иск за определена сума срещу вече починал човек

13.11.2009г. 12:50:31
Агенцията за държавни вземания е изпратила иск за определена сума срещу вече починал човек. Как да постъпят наследниците му и изискуема ли е тази сума от тях?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар