Имот на непълнолетно дете

12.11.2009г. 02:16:52
Може ли да се закупи жилище на името на непълнолетно дете?

Правни мнения, съвети и коментари

20.10.2017г. 05:42
Здравейте!Не съществува в закона пречка за това, усложненията настъпват спродажбата на имот, собственост на непълнолетно дете.Продажба на недвижим имот, собственост на дете се допуска само с разрешение на Райония съд по настоящия адрес на детето, след като съдът се увери, че сделката е в интерес на детето или важни нужди на семейството. адв.Ивалина Димитрова, служебен адрес:гр.Варна, ул."Св.Св.Кирил и Методий"23, тел.0899783674

Коментар