Обезщетение

28.02.2009г. 11:08:09
Ако от имота ми се отнеме до 25 % за прокарване на улица по чл.16, ал.1на ЗУТ, трябва ли да бъда обезщетена и ако по кой член на ЗУТ. Каква е процедурата? Надявам се на отговор...

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар