Заповед на кмета

11.11.2009г. 12:56:52
Фирма ползва земя, която е общинска собственост. Ако кмета издаде заповед за освобождаване на терена и фирмата заведе дело срещу Общината за дължими суми, ще спре ли делото автоматично заповедта на кмета до приключването му или трябва да се поиска допълнително от съда спирането на заповедта? Благодаря Ви предварително.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар