Глоба

08.11.2009г. 10:08:20
--- Здравейте. Аз съм директор на детска градина и преди няколко месеца ми беше наложена глоба от РИОКОЗ гр. Благоевград в размер на 1000 лв. Въпроса ми е: Може ли тази глоба да бъде изплатена от бюджета на детската градина или не? Ако отговора е \"ДА\" на какво основание трябва да бъде пусната заповедта и от кого?

Правни мнения, съвети и коментари

08.08.2019г. 11:27
Здравейте, необходимо е да уточните дали глобата Ви е наложена в лично качество или в качеството Ви на директор.

Коментар