Нужно ли е разрешение за смяна на местоживеене от бащата

19.01.2010г. 07:58:35
Здравейте! Дъщеря ми живее в Англия с конгоанец.Нямат брак.Там тя роди от него дете, което е на 3 години и при едно от гостуванията си то получи българско гражданство. През тези години той многократно нарушава английските закони, попълва декларации с неверно съдържание, че сам се грижи за детето, за да ползва безплатно жилище, помощи и други привилегии. След като дъщеря ми разбра това, желае да се върне с детето за постоянно в България. Трябва ли той да подпише декларация, че разрешава те да живеят тук или не е нужно неговото съгласие. Към кого да се обърнем за помощ , ако възникне проблем?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар