Завещание

19.01.2010г. 01:38:35
Здравейте! Майка ми е завещала имота си - апартамент в София на дъщеря ми от първия ми брак. Имам ли основания да смятам, че ме е лишила мен от моя част, която пък да наследяват другите ми две деца?! Благодаря

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар