Молба за дело за имот от чужбина

17.01.2010г. 04:11:08
Работим в чужбина с приятеля ми. Сключихме предварителен договор за имот. Сега имаме проблеми и искаме да заведем дело в БГ. Трябва ли задължително и двамата да се приберем или само единият от нас е достатъчно да подаде документи при адвокат? Ще се изисква ли пълномощно от приятеля ми?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар