Декларация МПС

04.11.2009г. 11:10:06
Кола регистрирана през 1994 с нови номера но при регистрацията е издаден талон - стара форма на който не са посочено параметрите на двигателя. При подаване на данъчна декларация новият собственик длъжен ли е да представи някакъв документ при полежение че в декларацията е заоисано че деклараторът носи наказателна отговорност за неверни данни. Благодаря!Кола регистрирана през 1994 с нови номера но при регистрацията е издаден талон - стара форма на който не са посочено параметрите на двигателя. При подаване на данъчна декларация новият собственик длъжен ли е да представи някакъв документ при полежение че в декларацията е заоисано че деклараторът носи наказателна отговорност за неверни данни. Благодаря!

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар