пенсия по болест

03.11.2009г. 08:00:39
Днес бях на ТЕЛК и ми дадоха решение за 1 година с 80 % загуба на трудоспособност. Работя като продавач-консултант в решението пише, че мога да работя тази работа. Въпросът ми е, трябва ли да ме освободят от работа за да се пенсионирам по болест, както ми казват?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар