Закон за конфликт на интереси

30.10.2009г. 12:19:50
Здравейте! Отнася ли се Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси за преподавателите на избираеми позиции ( ректор, заместници, декани, зам.декани и ръководители на катедри) в държавните университети? Благодаря!

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар