Има ли срок за дело за неизплатени запалати

03.01.2010г. 11:41:21
Има ли някакъв срок, в който трябва да се заведе дело за неизплатени заплати и обезщетения, след като е прекратено трудовото правоотношение?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар