Подръжка на апартамент

29.12.2009г. 10:07:27
Живеем в кооперации с около 20-25 собственика на апартаменти, с общи части: паркоместа, зелени площи и басейн. Имаме договор за подръжка на тези части с фирма, която е на път да се откаже от дейността си, заради неплащането на гоидишната такса от няколко от собствениците. Въпроса ми е има ли начин да се накарат тези собственици, и въобще какви мерки могат да се вземат срещу подобни деиствия на тези собственици, така че да не страдаме от тяхната "БАЙ ГАНЬОВЩИНА".

Правни мнения, съвети и коментари

20.11.2017г. 09:36
Препоръчвам да се консултирате с адвокат, който да прегледа договора за поддръжка на общите части, които сте сключили със съответното дружество. В договора следва да са предвидени санкции при неизпълнение на задълженията на собствениците за заплащане на таксата. Възможно е да се предяви заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 от ГПК пред компетентния районен съд, като се приложи заверено копие на договор и другите приложими документи.

Коментар