Изпълнително дело с отделни ИЛ

16.01.2010г. 02:05:40
Синът ми бе осъден по чл.216 НК ал 4 - маловажно на глоба от 200 лева, изплащане на 90 лева щета със законова лихва от 20.04.20009г. и възстановяване на адвокатски разноски на ищеца на стойност 360 лв. Не обжалвахме решението на първоинстационен съд. Присъдата влезе в сила на 16.12.09г. В началото на януари синът ми направи опити да внесе дължимите суми, но в съда нямаше представена сметка и бяхме напълно неясно как да стане това. Свързахме се с адвоката ни, той с ищеца, но последния отказа да отиде да вземе парите и на 7 01 синът ми ги внесе с пощенски запис. На 14.01. получихме изпълнително дело с отделни ИЛ за двете суми и общата стойност на задълженията е 1800 лева - т.е. на 457.46лв. дължимите разноски са 1350 лв. ИД е с дата 11.01., а пощенския запис е от 7.01. Имам свидетели, че съм се опитал да заплатя сумата, която естествено не оспорвам и съм я платил преди да получа покана за доброволно изпълнение. Не разбирам защо разноските многократно превишават дължимите суми. Ще обжалвам . Моля ви за вашия съвет.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар